Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques


Cap de departament: Dr. Joaquim Ros Salvador


Secretari del Departament: Dr. Daniel Sanchis Morales


El departament de Ciències Mèdiques Bàsiques agrupa a gran part del professorat que imparteix docència en el primer cicle de la Llicenciatura en Medicina, en la Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica i en la Llicenciatura en Biotecnologia. La secretaria es troba a l'edifici central de la facultat.

 
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques 2020
Desenvolupat per SINET