Recerca

El Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques està format per professors de diferents àrees. Des de Biologia Molecular fins Genètica Humana i Farmacologia, el Departament reuneix especialistes capdavanters en la recerca bàsica en l'àrea biomèdica. Actualment, els grups de recerca actius en el nostre departament gestionen més de 30 projectes de recerca que es transformen en publicacions científiques d'alt nivell. La informació de cada grup és a la vostra disposició en l'apartat dedicat als grups de recerca.


Docència

El Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques s'encarrega, principalment, de la docència del primer cicle de medicina. Complementàriament, també s'ìmparteix docència en altres ensenyaments, com ara Tecnologia d'Aliments i Engenyieria Agronòmica. En funció de la posta en marxa de nous ensenyaments experimentals en la nostra universitat, esperem poder augmentar la nostra activitat docent per a formar especialistes competitius que puguin ser bons profesionals i puguin contribuir a nous avenços en recerca bàsica.


Programa de doctorat

El programa de doctorat del nostre Departament es conjunt amb del Departament de Medicina, oferint formació especialitzada en totes les tècniques i línies de recerca que caracteritzen l'activitat dels diferents grups. La informació complerta d'aquest programa el podeu trobar en l'apartat corresponent a l'activitat docent.

 
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques 2020
Desenvolupat per SINET